Aanpak

Door een geïntegreerde aanpak identificeren we alle opportuniteiten die een meerwaarde bieden voor de toekomst van jouw bedrijf. Lees hieronder meer over de Mantis aanpak.

Geïntegreerde oplossing

Alles wat we doen, is op maat van onze klanten. We streven steeds naar een geïntegreerde oplossing die rekening houdt met de vele facetten van een efficiënte organisatie. Dit vereist een alomvattende aanpak van energie en duurzaamheid met oog voor de specifieke situatie van jouw onderneming. We halen onze inspiratie daarvoor deels uit de natuur. Mantis vertaalt zich naar bidsprinkhaan, een insect dat zeer efficiënt met energie omspringt en bijna niet klein te krijgen is. Hij weet met een grote verscheidenheid aan uitdagingen om te gaan en je vindt hem dus overal ter wereld, van tropische regenwouden tot in woestijnen. In de natuur gaat ook niets verloren en zijn er oneindig veel voorbeelden te vinden van efficiënt omspringen met grondstoffen. Deze eigenschappen proberen we ook in onze aanpak en adviesverlening mee te nemen, en over te brengen. We brengen onze kennis rond duurzaamheid mee in opdrachten over energie en omgekeerd, en zoeken naar de grootst mogelijke meerwaarde voor onze klanten. Vandaar dat ook communicatie een integraal onderdeel van onze dienstverlening uitmaakt. Hier komt namelijk vaak een directe valorisatie uit. Veel bedrijven doen reeds veel op vlak van duurzaamheid, en de buitenwereld mag dat weten.

Overzicht en creativiteit

De integratie van duurzame technologieën vormt in een dicht bevolkte regio als Vlaanderen een extra grote uitdaging. Een goed overzicht van de mogelijkheden en de nodige creativiteit zijn daarom uiterst belangrijk.

Toekomstbestendig

Bedrijven die snel kunnen schakelen hebben een stap voor op de rest. Energie en duurzaamheid eisen gaan steeds strenger worden, de technologie is zich razendsnel aan het ontwikkelen en het nieuws is niet meer bij te houden. Mantis Consulting zorgt ervoor dat  jouw organisatie zich op zijn kerntaken kan blijven focussen en maakt jouw bedrijf toekomstbestendig en robuust op vlak van energie en duurzaamheid. 

Opportuniteiten

De thema’s energie en duurzaamheid raken veel facetten van jouw organisatie. Mantis Consulting blijft niet blind voor opportuniteiten buiten de gekozen opdracht en gaat op een creatieve manier de meeste waarde voor jouw bedrijf brengen. We zijn opportuniteit gedreven en daar profiteert ook jouw organisatie van. Zien we mogelijkheden buiten de scope van onze opdracht dan brengen we die aan. Kunnen we subsidies of besparingen identificeren dan gaan we daar maximaal voor. Krijgen we een energie opdracht dan identificeren we ook ook de duurzaamheid opportuniteiten en omgekeerd. Als centraal aanspreekpunt voor alles wat energie en duurzaamheid aangaat kan ook jouw organisatie profiteren van onze holistische aanpak.

Communicatie over energie-efficiëntie en duurzaam ondernemen is belangrijk voor het imago van een onderneming.

E. Lemey

Communicatie

Communicatie is een integraal deel van de Mantis aanpak. Tijdens iedere stap denken we aan de opportuniteiten voor interne en externe communicatie over de inspanningen die je organisatie levert. Dit zijn vaak quick wins die weinig moeite kosten en veel kunnen opleveren. Communicatie over energie efficiëntie en duurzaam ondernemen is belangrijk voor het imago van een onderneming, en zal de komende jaren alleen in belang toenemen voor wie zich van de concurrentie wil onderscheiden. Het maakt jouw bedrijf bovendien extra aantrekkelijk voor werknemers, klanten, banken en andere stakeholders. Duurzaam ondernemen levert een stevig concurrentieel voordeel op, zolang ook je klanten er van op de hoogte zijn! Mantis Consulting stelt een effectieve communicatiestrategie op, eventueel in samenwerking met jouw interne communicatiedienst.