Beslisboom energiestudie en/of -plan bij de omgevingsvergunningsaanvraag

Het uitgangspunt is het toekomstig primair energieverbruik dat hoger moet zijn dan 0,1 PJ. Ligt dit lager dan geldt er in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag geen verplichting voor het uitvoeren van een energiestudie of -plan.

Er is enkel een vrijstelling mogelijk van het energieplan in volgende gevallen:

  • de site beschikt over een conform verklaard energieplan dat minder dan 4 jaar oud is

  • de site is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten (EBO)