Call groene stroom vervangt groenestroom-certificaten voor zon en wind

02 april 2021 energie

De eerste projectoproep ‘call groene stroom’ voor dit jaar loopt van 17 mei 2021 tot en met 3 juni 2021. Het wedstrijdsysteem voorziet enkel investeringssteun voor de best presterende projecten. Projecten die onvoldoende hoog gerangschikt worden, kunnen uit de boot vallen wanneer het voorziene budget is opgebruikt.

In principe wordt minstens halfjaarlijks een ‘call groene stroom’ georganiseerd. Niet geselecteerde installaties kunnen het dus steeds opnieuw proberen in een volgende oproep.

Wacht niet met de voorbereiding van je dossier tot de start van de projectoproep.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen PV-systemen op ‘marginale gronden’ en drijvende PV-systemen die voor een deel van de enveloppe in competitie treden met de windturbines, en ‘overige’ PV-systemen, die onderling worden gerangschikt.

Heb je interesse? Wacht niet met de voorbereiding van je dossier tot de start van de projectoproep, er zijn nogal wat randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden.