Energie management

Energie management kan verschillende vormen aannemen. In eerste instantie denkt u misschien aan de implementatie van energie management systemen zoals ISO 50.001. Dit is echter niet voor ieder bedrijf weggelegd. Voor veel bedrijven kan het volstaan om een extern deskundige aan te stellen die de rol van energiecoördinator opneemt terwijl u zich op de kernactiviteiten van uw bedrijf focust.

Energiecoördinatie

Waaruit bestaat het takenpakket?

Het takenpakket van de energiecoördinator begint bij een grondige audit en bestaat onder andere uit:

  • de opmaak van een actieplan met definitie van de prioriteiten;

  • ondersteuning bij de uitvoering van het actieplan;

  • regelmatige opvolging van het energieverbruik van je onderneming;

  • identificeren van energie-gerelateerde opportuniteiten;

  • opvolging van de wettelijke verplichtingen inzake energie.

Een energiecoördinator focust op maatregelen die rendabel zijn, de lange termijn visie van uw bedrijf ondersteunen, en de toekomstbestendigheid van de onderneming verhogen.

Wil u ook op beide oren kunnen slapen en toch mee zijn met de laatste wetgeving, opportuniteiten? Wil je optimaal gebruik maken van je inspanningen door de juiste communicatie te voeren? Dan is een extern energiecoördinator iets voor jouw onderneming. 

Wat krijg je als resultaat?

  • Inzicht in het verbruik van je bedrijf op regelmatige basis

  • Een lagere energiefactuur

  • Een duidelijk toekomstbeeld voor uw bedrijf met aandacht voor verplichtingen en opportuniteiten

  • Een duurzame onderneming die de uitstoot van CO2 beperkt

Energiemanagementsystemen

Een energiemanagementsysteem (EMS) is een manier om het energiebeheer van je bedrijf op een structurele manier aan te pakken. Er bestaan internationaal toegepaste normen waarvan ISO 50.001 de bekendste en meest toegepaste is. Sommige bedrijven zetten een eigen systeem op poten. In dat geval is certificering geen mogelijkheid.

Onze manier van werken

Speelt u met het idee om een EMS te implementeren? Zorg er voor dat u weet wat een EMS is, wat het doet, en of het geschikt is om je doelstellingen te bereiken. Mogelijk speelt u met dit idee omwille van een specifiek probleem, waarvoor een EMS geen oplossing biedt.

Wil je er toch mee door gaan? Ga planmatig te werk. Ga na of je de juiste mensen in dienst hebt die dit traject intern kunnen ondersteunen, zowel inhoudelijk als naar tijdsbesteding toe. Zorg dat de invulling van je EMS is afgestemd op de verwachtingen van je belangrijkste stakeholders en klanten. Breng in kaart wat de belangrijkste energie-aspecten van je bedrijf zijn. Maak een inventaris van de beschikbare data.

Pas nadat u - samen met ons - over al deze vragen goed heeft nagedacht gaan we over tot een zogenaamde gap analyse. Hiermee brengen we in kaart hoe ver je van de standaard verwijderd bent. Vervolgens kan een traject opgestart worden om de geselecteerde standaard te implementeren. 

Finaal is ook certificatie door een onafhankelijke derde partij mogelijk. Dit laatste is niet verplicht, maar voor veel bedrijven wel integraal onderdeel van de doelstellingen. Mantis Consulting kan je in iedere stap van dit proces bijstaan.