Levenscyclusanalyse (LCA)

Van een efficiënte quickscan tot een hoogwaardige en uiterst gedetailleerde LCA (cradle-to-cradle, cradle-to-grave, cradle-to-gate, gate-to-gate, well-to-wheel, en nog meer). Mantis Consulting werkt volgens de procedure uitgezet in de ISO-normen 14040 en 14044.


Wat is de milieu impact van een product of dienst?

Een levenscyclusanalyse (LCA) is de geijkte manier om de milieu impact in kaart te brengen. Een LCA meet de milieueffecten van een product of dienst gedurende de hele levensduur. De levenscyclus begint bij de winning van de grondstoffen, vervolgens productie, transport en gebruik, en eindigt bij de afvalverwerking. Dit wordt ook cradle-to-grave genoemd. Voor iedere stap wordt de milieu impact begroot. 

Er zijn nog veel andere deelanalyses mogelijk, zoals cradle-to-gate, gate-to-gate, well-to-wheel, en nog veel meer. In sommige gevallen kan LCA gebruikt worden voor zeer specifieke doelstellingen, bijvoorbeeld voor de opmaak van een Environmental Product Declaration (EPD), of in kader van BREAAM certificatie van een gebouw. Mantis Consulting kan selecteren wat de beste aanpak is voor jouw specifieke LCA vraag.

Voor wie is een LCA bedoeld en hoe ga je hiermee aan de slag?

Een LCA is bedoeld voor bedrijven die moeten voldoen aan een wettelijke verplichting rond LCA, nieuwe duurzame producten of diensten ontwikkelen, bestaande producten of diensten willen verduurzamen of de milieuprestaties van een product of dienst in de verf willen zetten.

Waar wordt het nog gebruikt?

LCA kan ook gebruikt worden in de context van een duurzaam aankoopbeleid. In die zin wordt levenscyclusanalyse (LCA) soms verward met life cycle costing (LCC). Hoewel ze gelijkaardig zijn is er toch een wezenlijk verschil.

LCC berekent de kosten van een product gedurende de hele levenscyclus, waarbij soms ook bepaalde externe milieueffecten een geldwaarde toegekend krijgen (CO2-uitstoot is het meest voor de hand liggende voorbeeld).

LCA beoordeelt meestal meerdere milieueffecten, waaronder - maar niet uitsluitend - de uitstoot van broeikasgassen, gedurende de levenscyclus.

Beide aspecten, LCC én LCA, zijn van belang voor wie duurzaam wil inkopen.

Bekijk hier hoe Mantis Consulting LCA en gerelateerde diensten voor jouw organisatie aanpakt.