Besparingen

Besparingen kan je op veel manieren realiseren. Het belangrijkste is om de juiste prioriteiten stellen. De kosten en inspanningen voor energiebesparing moeten proportioneel zijn tot de geleverde meerwaarde, en mogen de klant ook niet afleiden van zijn of haar core business.

Hoe kan ik besparingen realiseren?

Het is een misvatting dat de meest ingrijpende aanpassingen ook het meest opbrengen. Los van besparingsmaatregelen kan een eenvoudige overstap van energieleverancier een mooie winst opleveren.  Ons motto is dan ook ‘kleine aanpassingen - grote impact’. Dit komt ook naar voor in onze aanpak van energie-audits en andere dienstverlening.

Een beduidend lager energieverbruik zonder forse investeringen? Het kan. Wij bepalen samen met jou de prioriteiten, en je voert acties door op het tempo van jouw organisatie. Bovendien zal je niet alleen energie en kosten besparen, maar draag je ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie door een verlaagde CO2 voetafdruk.

Wat levert het mij concreet op?

De concrete resultaten zijn afhankelijk van de situatie van jouw onderneming, en welke acties je op vandaag al ondernomen hebt. Ben je meer geïnteresseerd in de optimalisatie van energievoorziening of de processen, of is een eerste audit aan de orde? Misschien wil je liever aan de slag met een energiemanagementsysteem? Of ligt de focus meer op duurzaamheid, dan op energiebesparing?

In ieder geval bezorgen onze energiediensten:

  • Een beter inzicht in het verbruik van je bedrijf.

  • Een energieverbruik dat doorgaans 5 tot 20% lager is.

  • Een navenante lagere energiefactuur.

  • Een duurzamere onderneming die de uitstoot van CO2 beperkt.

  • Een duidelijk toekomstbeeld voor uw bedrijf.