Lokale productie

Een installatie voor lokale energieproductie kan een goede manier zijn om je bedrijfswinsten te herinvesteren. Maar ook voor bedrijven die niet over de budgetten en/of ruimtelijke mogelijkheden beschikken bestaan er interessante oplossingen. Zo kan je de daken van je bedrijfsgebouwen beschikbaar stellen voor de plaatsing van zonnepanelen, zonder zelf te investeren. Je kan wel profiteren van goedkope groene energie, al dan niet door een participatie, en tegelijkertijd focussen op de kerntaken van je bedrijf.

Welke oplossingen bestaan er nog?

Naast zonnepanelen kent iedereen natuurlijk ook windturbines, maar heb je al eens aan warmte-krachtkoppeling (WKK) gedacht? Bedrijven die zowel elektriciteit als warmte nodig hebben kunnen gebaat zijn bij een WKK-installatie. Meestal maakt zo’n installatie gebruik van aardgas, maar ook biogas, biomassa of waterstof als brandstof is mogelijk.

Batterij-opslag is voor bedrijven doorgaans slechts in beperkte mate interessant om als energiebuffer op te treden. Maar naast de gekende peak shaving eenheden is een combinatie van zonnepanelen, eigen laadpalen en een gedeeltelijk elektrische vloot een mogelijk interessante business case.

Ook integratie van de energie-producerende installaties met de utiliteitsvoorzieningen van de productie is het bekijken waard. Denk maar aan stoomproductie met WKK, of de koppeling van zonnepanelen en warmtepompen. 

Kan ik nog subsidies aanvragen?

Er zijn nog zeer veel mogelijkheden voor subsidies, zowel voor lokale productie als andere energie-gerelateerde investeringen. Lees er hier meer over.

Dat hernieuwbare energie altijd subsidies nodig heeft om competitief of rendabel te zijn is echter een misvatting. In functie van je specifieke verbruiksprofiel is een rendabele investering zonder subsidies absoluut mogelijk. Op basis van een haalbaarheidsstudie bepalen we welke investeringen interessant kunnen zijn voor jouw onderneming.

Wil je weten of lokaal produceren iets voor jouw bedrijf is? Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? Wij wijzen je de weg.