Veelgestelde vragen

De Sustainable Development Goals (SDG’s): wat moet ik er over weten?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te doen. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor het komende decennium. De SDG’s vormen een referentiekader voor het bepalen van de duurzaamheidsthema’s waarop organisaties maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren. Bij Mantis Consulting liggen de SDG’s ten gronde van onze duurzaamheid aanpak.

Wat is het verschil tussen LCA en LCC

Life cycle costing (LCC) wordt soms verward met levenscyclusanalyse (LCA). Hoewel ze bepaalde overeenkomsten vertonen zijn ze in wezen heel verschillend.

LCC berekent de kosten van een product gedurende de hele levenscyclus, waarbij soms ook bepaalde externe milieueffecten een geldwaarde toegekend krijgen (CO2-uitstoot is het meest voor de hand liggende voorbeeld). Het wordt meestal gebruikt in de context van een duurzaam aankoopbeleid.

LCA beoordeelt meestal meerdere milieueffecten, waaronder de uitstoot van broeikasgassen, gedurende de levenscyclus.

Beide aspecten zijn van belang voor wie duurzaam wil inkopen.

Wat is een Carbon Footprint en welke bedrijven hebben hier nood aan?

Met een carbon footprint of koolstofvoetafdruk krijg je inzicht in de CO2-uitstoot van jouw organisatie. De uitstoot van broeikasgassen op basis je activiteiten en energieverbruik wordt omgerekend naar een hoeveelheid CO2-equivalenten. Dit vormt de basis voor acties om deze uitstoot te verminderen. In tegenstelling tot bv. Frankrijk bestaan er in België nog geen wettelijke verplichtingen voor CO2-footprint. Heel wat Belgische bedrijven hebben echter vrijwillig de stap gezet, namelijk in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mantis heeft ervaring met verschillende internationaal erkende normen en methoden, waaronder GHG-protocol, ISO 14064-1 en Bilan Carbone®. Meer lezen?

Wat houdt een levenscyclusanalyse, kortweg LCA, precies in?

Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de totale milieu-impact van een product of dienst gedurende de volledige levenscyclus te bepalen. Dat wil zeggen: van de winning van grondstoffen, tot productie en transport, over gebruik, en inclusief de afvalverwerking. Een levenscyclusanalyse is gebaseerd op de internationale normen ISO 14040 en ISO 14044. Wil je zelf ook een LCA laten uitvoeren voor een product of dienst? Lees er hier meer over.

Hoe kan ik als bedrijf CO2 neutraliteit bereiken?

Wil je als bedrijf CO2-neutraal worden? Stel je dan eerst de vraag wat je hier juist onder verstaat en wat je wil bereiken. CO2-neutraliteit is een ruim begrip en kan op meerdere manieren ingevuld worden. Je zal minimaal een carbon footprint moeten uitvoeren om dan van daaruit de verdere stappen te bepalen. Behoed jezelf voor onrealistische doelstellingen en vind de juiste aanpak voor jouw bedrijf door middel van een intake gesprek.

Aan welke wettelijke verplichtingen moet ik voldoen inzake energie en duurzaamheid?

Vooral voor duurzaamheid - maar ook voor energie - bestaat er een sterke versnippering van de wettelijke verplichtingen over de verschillende bevoegdheden en beleidsdomeinen. Je vind ze dus niet makkelijk op één plek terug. Wil je toch graag een overzicht van de verplichtingen voor je bedrijf? We hebben de belangrijkste voor jou opgesomd: energie, duurzaamheid.

Duurzaamheidsrapportage, wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf?

Ben je als bedrijf al inspanningen aan het leveren rond duurzaam ondernemen? Is je bedrijf onderhevig aan de wettelijke verplichtingen rond duurzaamheidsrapportage? Of moet je in aanbestedingen kunnen aantonen dat je de nodige inspanning levert op vlak van CO2-reductie, biodiversiteit, en andere duurzaamheidsthema’s?

Duurzaamheidsrapportage is een intern en extern communicatiemiddel die je een stevig concurrentievoordeel kan opleveren. Het maakt jouw bedrijf aantrekkelijk voor stakeholders, klanten en banken. Lees hier meer over onze aanpak van duurzaamheidsrapportage. 


Met welke potentiële valkuilen moet ik rekening houden bij subsidiedossiers?

Subsidies kunnen een stevig zetje in de rug zijn voor jouw bedrijf. Maar je moet wel opletten. Met een subsidieaanvraag ga je vaak ook een bindend engagement aan. Zorg er voor dat je op voorhand goed weet wat deze engagementen inhouden.

Een andere mogelijke valkuil is dat de spelregels voor toekenning van subsidies regelmatig kunnen wijzigen. De informatie die je een jaar geleden hebt ingewonnen kan vandaag al achterhaald zijn. Met Mantis Consulting kom je niet voor verrassingen te staan. Aarzel dus niet om je project bij ons af te toetsen aan de actuele situatie.

Ik heb reeds een energie- en/of duurzaamheid audit laten uitvoeren, wat kan ik nog meer doen?

Een audit is geen eindpunt, integendeel. Weet je niet goed hoe je nu verder moet? Wij bezorgen je een frisse blik en helpen je met het bepalen van jouw prioriteiten en eventuele vervolgstappen. Neem contact op.

Ik vind duurzaamheid een belangrijk thema, maar weet niet goed waar ik moet beginnen, waar kan ik terecht?

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt erop neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. De VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen een referentiekader voor het bepalen van de duurzaamheidsthema’s waarop jouw organisatie kan inzetten. Via een duurzaamheid audit selecteren we de relevante thema's, verzamelen we de nodige data, en maken we een evaluatie in functie van de relevante standaarden. Een duurzaamheid audit vormt ook de basis voor een verdere duurzaamheidsstrategie en -rapportage.

Welke duurzaamheidsstandaarden bestaan er en wat is relevant voor mijn bedrijf?

Sustainable Development Goals (SDG’s), ISO 26.000, GRI standards, Carbon Disclosure Project (CDP), Science Based Targets (SBT), EU Green Taxonomy. Kan je niet meer volgen? 

Bij Mantis Consulting liggen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) ten gronde van onze duurzaamheid aanpak. We zoeken voor jouw bedrijf uit welke standaarden relevant zijn en werken een duurzaamheidsstrategie op maat uit, afhankelijk van de grootte van je onderneming, de bedrijfsactiviteiten en andere factoren.