Gelijke spelregels voor alle energie-intensieve bedrijven

26 maart 2021 energie

Een kleine maar logische wijziging in het Besluit Energieplanning (Vlarem II) zorgt dat vanaf nu alle energie-intensieve bedrijven een vierjaarlijkse actualisatie van het energieplan moeten opstellen.

Voorheen was de regelgeving enkel van toepassing voor bedrijven met een primair energieverbruik van meer dan 0,5 PJ. Nu moeten dus ook alle bedrijven met een verbruik van meer dan 0,1 PJ aan deze verplichting voldoen.

Mantis Consulting zoekt voor je uit of deze wijziging een invloed heeft op je activiteiten en wat de mogelijke alternatieven zijn.