Mantis Consulting BV is geregistreerd dienstverlener binnen de kmo-portefeuille voor opleiding (DV.O244420) en advies (DV.A244419) inzake milieu en energie.

Wat komt in aanmerking?

Advies

Een advies is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

  • schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie;

  • schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het advies vertrekt steeds vanuit een concrete probleemstelling en is een geschreven document dat de zaakvoerder toelaat een correcte en fundamenteel onderbouwde beslissing te nemen op basis van een analyse (onderzoek) , een advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (via een actieplan, stappenplan wordt het advies omgezet in concrete acties).

Advieskosten inzake dienstverlening m.b.t. de gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten zijn niet aanvaardbaar.

Opleiding

Een opleiding is het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

De uitgebreide voorwaarden waaraan de dienstverlening moet voldoen kan je nalezen op de website van VLAIO.

Procedure

Graag lichten we hieronder stap per stap toe hoe u een beroep kan doen op de kmo-portefeuille. De volledige procedure kan u ook nalezen op de website van VLAIO.

STAP 1: DE KMO-KLANT ONDERTEKENT CONTRACT ADVIES

Je bezorgt ons een ondertekend exemplaar van de offerte.

STAP 2: DE KMO-KLANT DOET DIGITAAL DE AANVRAAG EN STORT EIGEN AANDEEL

Binnen de 30 dagen na de ondertekening van de offerte (én ten laatste 14 dagen na de start van het opleidings- of adviestraject, zie stap 4), moet u uw aanvraag via de website van de kmo portefeuille indienen voor het volledige (advies)bedrag (excl. btw) en stort u 70% (KO) of 80% (MO) van dat bedrag. Het BTW-bedrag dient u nu nog niet te voldoen, dat hoeft pas bij het ontvangen van de uiteindelijke factuur (stap 6).

STAP 3: MANTIS CONSULTING KAN UW AANVRAAG STOPZETTEN INDIEN UW AANVRAAG ONGELDIG IS

Mantis Consulting wordt door de Vlaamse Overheid op de hoogte gebracht van uw aanvraag en kan uw aanvraag nog weigeren indien uw aanvraag niet conform of niet in orde zou zijn.

STAP 4: MANTIS CONSULTING GEEFT ADVIES

We starten het adviestraject op zoals beschreven in de offerte. De kmo-portefeuille mag tot 14 dagen na de start van de presentaties aangevraagd worden. Ten laatste 14 dagen na het opstarten van het traject moet u de aanvraag dus digitaal indienen en uw eigen aandeel (excl.  BTW) storten.

STAP 5: MANTIS CONSULTING MAAKT FACTUUR OP

Na het doorlopen van het opleidings- of adviestraject krijgt u van Mantis Consulting de factuur voor het  totale bedrag zoals hierboven beschreven opgestuurd.

STAP 6: DE KMO BETAALT (OPGELET: 2 ACTIES VEREIST)

U betaalt via de kmo-portefeuille volgens de modaliteiten van de Vlaamse Overheid. Het totale bedrag (excl. BTW) wordt op dit moment via de kmo-portefeuille betaald, het BTW-bedrag betaalt u rechtstreeks aan Mantis Consulting. Meer info vindt u in de Gebruikershandleiding via de link bovenaan deze pagina.

STAP 7: DE KMO BEOORDEELT DE DIENSTVERLENER

Na afloop van het adviestraject polsen we tevens ook (verplicht!) naar uw tevredenheid  over het doorlopen traject.

Nog niet helemaal duidelijk? Neem gerust contact op via onderstaande links.