Start nieuwe EU-ETS handelsperiode voorbode voor Belgische CO2-taks?

14 april 2021 duurzaamheid energie

laatste geüpdatet: 23/06/2021

De CO2-prijs is op een jaar tijd meer dan verdubbeld en noteerde dit voorjaar enkele weken op recordhoogtes boven 50€ per ton. Maar wat betekent dit concreet?

Voorlopig heeft CO2 enkel een (rechtstreekse) kost voor de grote industriële vervuilers en de luchtvaartsector binnen het Europese handelssysteem in emissierechten (EU-ETS). Binnen deze doelgroep bestaat een plafond aan de totale jaarlijkse hoeveelheid uitstoot (emissierechten), die ieder jaar verlaagd wordt. Kort door de bocht: meer uitstoot betekent meer emissierechten kopen en dus hogere kosten voor die bedrijven. Door het evenwicht tussen vraag en aanbod voor deze emissierechten komt een CO2-prijs tot stand. In januari 2021 startte een nieuwe handelsperiode van het systeem die toch heel wat aanpassingen met zich meebracht. Een bevattelijk overzicht van de wijzigingen kan je hier nalezen.

Het systeem houdt echter geen rekening met o.a. de landbouwsector, het wegtransport en de huisvesting of de uitstoot van kleine bedrijven en gezinnen. En ondanks een verdubbeling van de CO2-prijs in de slipstream van de corona-rally is de prijs nog altijd te laag om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. 

Daarom zijn de meeste experten het er over eens dat er nood is aan een extra prikkel om de uitstoot te reduceren, een CO2-taks.

In België laait de discussie rond een CO2-taks af en toe op, maar werd er op politiek niveau vooralsnog niet echt werk van gemaakt. Nochtans biedt een CO2-taks kansen om bestaande belastingen op de elektriciteitsfactuur te verlagen, en een tax shift te realiseren naar de meest vervuilende energiebronnen. Verschillende buurlanden gingen ons al voor, en wellicht is het slechts een kwestie van tijd vooraleer ook bij ons een koolstoftaks in één of andere vorm wordt ingevoerd, al dan niet ingegeven van op het Europese niveau. Hoe die er zal uitzien en hoe hoog die moet worden is voer voor economen en politici. Maar het staat vast dat je als bedrijf beter voorbereid bent.

Heb je nog niet nagedacht over een CO2-reductie strategie of meer algemene duurzaamheidsstrategie? Dan is het volgens ons hoog tijd.