Strengere eisen aan elektromotoren vanaf 1 juli

18 mei 2021 energie

De implementatie van de herziene Europese verordening inzake energie-efficiënte elektromotoren (EU 2019/1781) gebeurt in 2 fasen. De eerste fase heeft ingang op 1 juli 2021, de tweede vanaf 1 juli 2023. Waar vroeger enkel motoren van 7,5 tot 375 kW onder de verordening vielen, zullen met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening elektromotoren van 0,12 kW tot 1 MW aan strengere voorschriften moeten voldoen.

In detail

Vanaf 1 juli 2021 moeten driefasenmotoren met een vermogen van 0,12 tot 0,75 kW voldoen aan IE2. Grotere driefasenmotoren van 0,75 kW tot 1 MW hebben dan minstens efficiëntieklasse IE3. Motoren die voorzien zijn van frequentieregeling zijn minstens IE2 voor alle vermogens die onder de verordening vallen.

Op 1 juli 2023 wordt de tweede fase van kracht waarbij in eerste instantie enkel kleinere draaistroommotoren met een vermogen van 0,75 tot 200 kW aan IE4 moeten voldoen. IE3 blijft gelden voor de grotere varianten tot 1 MW. Daarnaast is de tweede fase ook gericht op elektromotoren die voorheen nog buiten de scope vielen. Bijvoorbeeld de éénfasemotoren vanaf 0,12 kW die nu ook aan IE2 moeten voldoen. Hetzelfde geldt voor explosieveilige (ATEX) motoren en motoren met een losse rem.

Er staan zoals steeds ook een heleboel uitzonderingen beschreven in de verordening. De wettekst kan je hier terugvinden.