Wijziging limitatieve lijst Ecologiepremie+

25 mei 2021 duurzaamheid energie

De ecologiepremie+ (EP+) is een instrument van de Vlaamse regering dat al enige tijd bestaat, en bedoelt is om ecologische investeringen te stimuleren door middel van een investeringssubsidie. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de meerkost van de essentiële investeringscomponenten, het type (milieuvriendelijk, energiebesparend, hernieuwbaar), de ecoklasse/ecogetal en de grootte van de onderneming.

Let wel op: niet iedereen komt in aanmerking. Controleer dus goed de randvoorwaarden vooraleer je denkt gebruik te willen maken van de EP+.

Sinds 24 mei 2021 is een nieuwe limitatieve technologieënlijst van toepassing met 44 technologieën. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven die gebruik willen maken van de EP+. De lijst wordt geregeld geüpdatet waardoor er soms ook technologieën uit verdwijnen.

Ten opzichte van de vorige lijst zijn volgende belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

 • De technologieën 20006 en 20008 'Tankinfrastructuur voor LNG' geschrapt. Ook zijn de steunpercentages voor de vrachtwagens op aardgas verminderd (lagere ecoklasse/ecogetal).

 • Er werden ook vijf technologieën toegevoegd:

  • 201073: Elektrisch laadstation

  • 201078: Installatie voor geschikt maken van ondiep/freatisch grondwater, hemelwater of oppervlaktewater voor het gebruik als proceswater door middel van de combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose of membraanbioreactor en omgekeerde osmose

  • 201079: Installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater door middel van de combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose of de combinatie van membraanbioreactor en omgekeerde osmose

  • 201080: Adiabatische voorkoeling op basis van hoge druk waterverneveling (enkel voor kmo's)

  • 201081: Elektrisch/CNG hogedruktrailer.

 • Daarnaast wordt voor de technologieën op basis van restwarmte nu ook de toepassing voor klimatisatie gesteund. Voor technologieën op basis van andere warmte is de verplichting van het minimum aandeel van 80% als proceswarmte geschrapt. De steun is nu van toepassing op het aandeel van de investering dat als proceswarmte wordt toegepast.

Ben je van plan ecologische investeringen te doen? Kijk even na of ze voorkomen op de lijst van de EP+: download de limitatieve lijst

Heb je jouw investering teruggevonden? Top! Mantis zorgt er voor dat je ook daadwerkelijk de investeringssteun waar je recht op hebt ontvangt.