Diensten

Bekijk hier wat Mantis Consulting allemaal voor jouw bedrijf kan doen.

 

Een energie-audit heeft steeds twee zaken voor ogen: inzicht verwerven in je verbruik en maatregelen definiëren die zowel energie als kosten besparen. Bij elk bedrijf is nog ruimte voor besparingen op vlak van energie. Wij weten waar we moeten zoeken en brengen de potentiële opbrengsten ook glashelder in kaart. Van directe besparingen tot lange termijn strategische investeringen.

 

Wil je weten in welke gevallen je een energiestudie of -plan moet opstellen? Of misschien ben je vrijgesteld? De beknopte wetgevende context kan je nalezen in het onderdeel wettelijke verplichtingen (energie). In wat volgt duiden we kort het verschil tussen een energiestudie en energieplan, en lichten we de aanpak van Mantis Consulting toe.

 

Ben je als bedrijf al inspanningen aan het leveren rond duurzaam ondernemen? Is je bedrijf onderhevig aan de wettelijke verplichtingen rond duurzaamheidsrapportage? Hoe presteert jouw bedrijf op vlak van CO2-reductie, biodiversiteit, en andere duurzaamheidsthema’s?

 

Met een CO2 voetafdruk breng je de CO2 uitstoot van je bedrijf in kaart. Deze berekening kan uitgevoerd worden voor producten, diensten en organisaties. CO2-uitstoot is sterk gerelateerd met energieverbruik, maar vele andere thema’s hebben ook een impact zoals circulariteit, mobiliteit enzovoort. Een CO2-voetafdruk is het startpunt voor de duurzaamheidsstrategie van jouw organisatie.

 

Wat is de milieu impact van een product of dienst op de wereld? Een levenscyclusanalyse (LCA) is de geijkte manier om dit na te gaan. Een LCA meet de milieueffecten van een product of dienst gedurende de hele levensduur.

 

Aantonen dat jouw bedrijf al de nodige inspanning levert op vlak van CO2-reductie, biodiversiteit, en andere duurzaamheidsthema’s? Duurzaamheidsrapportage is een intern en extern communicatiemiddel die je een stevig concurrentievoordeel kan opleveren. Het maakt jouw bedrijf aantrekkelijk voor stakeholders, klanten en banken.